MenuMenu

Co zrobić, jeżeli czerwona lampka na przedzie mojej naczepy zapala się lub miga?

Mogą zaistnieć następujące sytuacje:

  1. Czerwona lampka kontrolna jest wyłączona: (wszystkie funkcje elektryczne oraz hydrauliczne są aktywne; lub brak napięcia 24 V akumulatora/kabla NATO; lub oświetlenie jest wyłączone)
  2. Czerwona lampka kontrolna miga: (sygnał prędkości nie pokazuje się na ASA obwodu drukowanego, połączenie nr 23 niebieski/czarny)
  3. Czerwona lampka kontrolna świeci się bez mrugania: ciśnienie wstępne jest zbyt niskie w 1 lub więcej hydraulicznych obwodach sterowniczych (czerwony/niebieski/zielony/żółty).
  4. Czerwona lampka kontrolna na przemian miga i pozostaje zapalona przez 15 sekund: sygnał prędkości się nie pokazuje, a ciśnienie wstępne jest zbyt niskie w 1 lub więcej hydraulicznych obwodów sterowniczych (czerwony/niebieski/zielony/żółty).

Czerwone światło może zapalić się na kilka sekund, kiedy skręcisz ciągnikiem w lewo lub prawo (np. na zakręcie). Po zakręcie, gdy ciągnik ponownie jedzie prosto, lampka powinna automatycznie zgasnąć. W takim przypadku nie jest wymagane żadne działanie.

Jeżeli lampka nadal się świeci, ciśnienie wstępne w hydraulicznym układzie sterowniczym jest niedostateczne. Jeżeli pojazd jest wyposażony w sterowanie ręczne, należy stosować je do krótkiego skrętu w lewo i prawo, a następnie umieścić z powrotem w automatycznej pozycji wyśrodkowanej. Czerwone światło zgaśnie, co oznacza, że w układzie sterowniczym znajduje się dostateczne ciśnienie wstępne.

Wskazówka! Najlepiej zrobić to podczas najzimniejszej części dnia; jeżeli temperatura rośnie, wzrasta również ciśnienie w hydraulicznym układzie sterowniczym.

Migające czerwone światło (sytuacja 2) zawsze wskazuje niefunkcjonujące sterowanie ręczne; należy więc odnaleźć rozwiązanie dla tej awarii elektroniki układu hamulcowego lub okablowania oraz/lub połączeń między jednostką sterującą ABS a obwodem drukowanym ASA nr 23 (sprawdzić elektronikę, okablowanie i połączenia elektryczne).

Jeżeli lampka nadal miga po sprawdzeniu okablowania, proponujemy skontaktować się z centrum serwisowym Nooteboom w Zwijndrecht lub Wijchen, aby umówić się na wizytę w warsztacie lub zamówić mechanika serwisowego.

Kontakt