MenuMenu

SPECIALS

Oprócz wielofunkcyjnych naczep do transportu nienormatywnego, Nooteboom oferuje także PRODUKTY SPECJALNE: koncepcje transportowe zaprojektowane z myślą o jednym, konkretnym zastosowaniu. Te przełomowe rozwiązania transportowe są w pełni zoptymalizowane do celów pojedynczego zastosowania, w związku z czym nie należą do żadnej z istniejących kategorii. Ponieważ te naczepy są tak wyjątkowe i skuteczne, stosuje się je na całym świecie. PRODUKTY SPECJALNE Nooteboom zaprojektowano w celu zredukowania całkowitych kosztów logistycznych niektórych projektów.

Transport dla energetyki wiatrowej

Nooteboom jest ściśle zaangażowany w rozwój technologii transportowych dla elektrowni wiatrowych od 1990 roku, kiedy energia wiatrowa zaczęła być stosowana na szerszą skalę. Nooteboom, jako pionier, wprowadził wiele innowacyjnych i oszczędnych koncepcji transportowych dla firm takich jak Vestas, Siemens czy DegMicon.

Dobrym przykładem jest wymienny pokład ładunkowy z wsuwanym adapterem przeznaczony do transportu generatorów na naczepach niskopodwoziowych i modułowych. Umożliwia to załadunek/rozładunek towaru bez potrzeby używania dźwigu. Dotyczy to także adapterów sekcji do transportu komponentów wieżowych, mogących przenosić sekcje wieżowe o dużych średnicach na naczepach niskopodwoziowych i modułowych bez pokładu ładunkowego.

PRODUKTY SPECJALNE są odpowiedzią Nooteboom na trendy w zakresie transportu większych wiatraków. Obecny program PRODUKTÓW SPECJALNYCH obejmuje:

  • MEGA TRANSPORTER ELEKTROWNI WIATROWYCH dla bezpiecznego i sprawnego transportu większych sekcji wież oraz generatorów
  • SWC SUPER WING CARRIER do transportu drogowego bardzo długich śmigieł (do 70 metrów).