MenuMenu

Dyrekcja

Nooteboom zarządza Marinka Nooteboom (dyrektor generalny) oraz Toon de Smit (dyrektor operacyjny i serwisowy)

Marinka Nooteboom

Marinka Nooteboom

Dyrektor generalny

Marinka Nooteboom, piąte pokolenie w rodzinnej firmie, została mianowana dyrektorem generalnym grupy Koninklijke Nooteboom w 2012 roku. Przed dołączeniem do Nooteboom zbudowała karierę w bankowości.

Toon de Smit

Toon de Smit

Dyrektor operacyjny i serwisowy

Toon de Smit dołączył do Nooteboom w 2013 roku i jest w firmie odpowiedzialny za piony operacyjne i serwisowe. Poprzednio zajmował wysokie stanowiska menedżerskie w firmach Fokker Aircraft, Wärtsilä i Pon Power operujących w branżach produkcyjnych i serwisowych.

Rada Nadzorcza

Członkowie rady nadzorczej to:

  • Henk Riemens, voorzitter
  • Maurice Geraets
  • Frans Maarse