MenuMenu

1921-1939: II pokolenie

Dołączając do firmy w 1921 roku, Henk Jan Nooteboom (zdjęcie poniżej) przewiduje rozwój pojazdów. Po przejęciu szablonów firmy zajmującej się budową powozów zostaje założona Nooteboom Fabriek van Wegtransportmiddelen (Fabryka Pojazdów do transportu drogowego rodziny Nooteboom). Jest to ważny etap w przemianie firmy z dostawcy na producenta produktów końcowych.

Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie produkcją pojazdów rolniczych dla hodowców bydła, ale i powozów do transportu osobowego. Produkcja ta ma miejsce w czasach, w których pojazdy mechaniczne stają się coraz bardziej popularne. W 1929 roku do firmy dołącza syn Anton. Zaczyna on naprawiać pojazdy samochodowe. W 1933 roku 18-letni Anton postanawia poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konstrukcji samochodów. Zostaje zatrudniony przez „Autohandel Pietersen“, przedsiębiorstwo zajmujące się handlem samochodami.

Dwa lata później Anton prowadzi własną firmę: „Garage de Toekomst“. Kiedy Henk Jan Nooteboom umiera w 1939 roku, Toon Nooteboom przejmuje zarządzanie nad rodzinną firmą.

Powrót do widoku ogólnego 1939-1953: III pokolenie