MenuMenu

Privacy statement

Polityka prywatności

Nooteboom przywiązuje dużą wagę do ochrony Waszych danych osobowych. W tej Polityce prywatności wyjaśniamy, jak wykorzystujemy te dane.

Nooteboom we wszystkich przypadkach stosuje się do Przepisów Ogólnych o Ochronie Danych (AVG). To oznacza, że w każdym przypadku:

 • Wykorzystujemy Wasze dane osobowe zgodnie z celem, dla którego zostały przekazane; te cele i typ danych osobowych są opisane w Polityce prywatności;
 • Ograniczamy przetwarzanie Waszych danych osobowych tylko do tych, które są potrzebne dla celów, dla których są przetwarzane;
 • Będziemy prosić o jawną zgodę, jeżeli zajdzie potrzeba przetwarzania Waszych danych osobowych;
 • Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Wasze dane osobowe;
 • Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, o ile nie jest to konieczne dla realizacji celów, dla których zostały przekazane.
 • Będziemy informować o prawach, jakie Wam przysługują w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, jakie przekazaliście nam, na przykład w związku z produktami i/lub usługami Wam dostarczanymi, lub uzyskane przez nas, dlatego że korzystaliście z naszej strony internetowej, wypełniliście formularz kontaktowy lub zaabonowaliście nasz biuletyn.

Dane osobowe od Was, które przetwarzamy, mogą zawierać następujące informacje:

 • Nazwisko
 • Adres
 • Szczegóły kontaktowe takie, jak numer telefonu i adres e-mail
 • Inne dane takie, jak szczegóły Waszego konta na Twitterze, LinkedIn lub innych mediach społecznościowych
 • Adres IP komputera, jakiego użyliście do odwiedzenia naszej strony (patrz także deklaracja na temat cookie)

Określone cele

Wykorzystujemy Wasze dane osobowe do wielu różnych celów. Są one następujące.

 1. a) Wykonanie umowy.

Wyjaśnienie:

Gdy wchodzisz w umowę z nami, prosimy Cię o dane kontaktowe. Mogą one być używane także do fakturowania.

 1. b) Podtrzymanie kontaktu z Wami.

Wyjaśnienie:

Wasze dane kontaktowe są przechowywane w naszym systemie klienckim i – oprócz innych rzeczy – mogą być używane do wysyłania biuletynów, aktualizacji, zaproszeń na imprezy i seminaria oraz do wysyłania informacji żądanych przez Was.

 1. c) Doskonalenie informacji o naszych produktach/usługach i prowadzenie ukierunkowanych działań marketingowych.

Wyjaśnienie:

Chcemy dostarczać Wam odpowiednie informacje. Dla tego celu analizujemy następujące dane:

 1. i) Dane interakcji: dane osobowe otrzymywane przez kontakt między Nooteboom i Wami, na przykład poprzez naszą stronę internetową.
 2. ii) Dane behawioralne: dane osobowe, które Nooteboom przetwarza o Waszym zachowaniu, jak preferencje, opinie, życzenia i potrzeby. Możemy zbierać te dane np. z Waszego zachowania przy surfowaniu na naszej stronie, czytania naszych biuletynów lub po prostu, dlatego że prosiliście o informacje. Patrz także „Używanie cookie”.
 3. iii)       Analizowanie korzystania z naszej strony.

Wyjaśnienie:

Statystyka użytkowników umożliwia nam zyskanie wglądu np. w liczbę odwiedzających, czas trwania ich wizyt i tego, jakie strony są przeglądane. Dotyczy to zbierania danych rodzajowych bez informacji o osobach. Zdobyte informacje wykorzystujemy do ulepszania naszej strony.

 1. iv) Udoskonalanie naszej strony i czynienie jej bezpieczną.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do tego. Podstawami prawnymi, na mocy których przetwarzamy dane osobowe, są:

 • zgoda
 • na podstawie umowy lub w przygotowaniu do zawarcia umowy.
 • uzasadniony interes

Zgoda

Jeżeli poprosiliśmy o zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych i Wy jej udzieliliście, zawsze macie prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Umowa lub w przygotowaniu do zawarcia umowy

Jeżeli zawarliście umowę z nami, będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe, jeżeli, i tylko o tyle, jest to konieczne do wykonania zadania.

Uzasadniony interes

Możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli mamy uzasadniony interes i czyniąc tak niewspółmiernie nie naruszamy Waszej prywatności. Na przykład, możemy wykorzystać Wasze dane kontaktowe w celu zaproszenia na odpowiednie spotkania.

Strony trzecie zaangażowane przez nas (przetwarzający)

Możemy zaangażować dostawców usługi (przetwarzających) do przetwarzania Waszych danych osobowych tylko w naszym imieniu. Zawieramy umowę o przetwarzanie z tymi podmiotami. Ta umowa o przetwarzanie zakłada m.in. to, że przetwarzający działają wyłącznie według naszych instrukcji i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do swoich własnych celów.

Przetwarzający, z których możemy korzystać, są podmiotami, które dostarczają oprogramowanie używane przez nas i prowadzą jego hosting oprogramowania używanego przez nas. Angażujemy także dostawców usługi ICT do zarządzania naszą siecią IT. Korzystamy także z usług stron trzecich do dystrybucji biuletynów.

Dostarczanie danych osobowych stronom trzecim

Dla celu dostarczania naszej usługi może być konieczne dzielenie się danymi osobowymi. Nie udostępniamy Waszych danych osobowych stronom trzecim dla celów komercyjnych.

Do rozsyłania biuletynów mailowych korzystamy z dostawców usługi (przetwarzających) spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Te podmioty gwarantują wystarczający poziom ochrony danych osobowych. W naszych relacjach kontraktowych z tym przetwarzającym korzystamy z umów modelowych, które zostały zaaprobowane przez Komisję Europejską (Decyzja 2010/87/UE), jako zapewniające stosowną ochronę.

Wasze prawa

Na mocy prawa każda osoba może korzystać z pewnych praw względem własnych danych osobowych. Na przykład, macie prawo żądania kontroli, sprostowania i/lub usunięcia danych osobowych. Możecie także sprzeciwić się używaniu Waszych danych lub żądać ograniczenia ich używania. W pewnych przypadkach możecie nawet wycofać swoje dane i przekazać je innemu podmiotowi. W sprawie wszystkich tych pytań prosimy kontaktować się.

Okres przechowywania

Wasze dane osobowe przechowujemy tak długo, jak potrzebujemy ich dla celu, dla którego zostały zgromadzone, o ile nie ma zastosowania prawny okres przechowywania.

Aplikacja o pracę poprzez stronę Nooteboom Trailers

Poprzez aplikowanie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas procedur rekrutacji. Nooteboom Trailers B.V. zniszczy Państwa dane nie później niż 1 rok po zakończeniu procedury aplikacyjnej.

Reklamacje?

Jeżeli macie jakiekolwiek zażalenia w sprawie tego, jak korzystamy z Waszych danych osobowych, kontaktujcie się z nami wysyłając e-mail. Miło nam będzie pomóc w znalezieniu rozwiązania. W razie niepowodzenia zawsze macie opcję kontaktu z Autoriteit Persoonsgegevens (Holenderski organ ochrony danych).