MenuMenu

Norma zużycia łożyska kolanowego osi Pendel

Maksymalny luz na środku kół może wynosić około 5 mm. Każdy pomiar poza tę wartość skutkuje niepowodzeniem.

  1. Dla EURO, IC, OVBT i OVBQ oraz MANOOVR pomiar może wynieść ok. 570 mm (dystans A) od środka łożyska kolana.
  2. Tuleja łożyskowana Pendle musi być ułożona w pozycji poziomej.
  3. Pomiary mają być wykonane z kołami na ziemi i zahamowanymi, aby za pomocą ręcznego sterowania można być zmierzyć obecność luzów. Nie powinny one wynieść więcej niż 5 mm w obu kierunkach.
  4. Pomiar można wykonać także za pomocą przyłożenia linijki do pokrywy łożyska kolana. Punkt środkowy linijki musi licować ze środkiem łożyska kolana osi. Proszę się upewnić, że pomiar A jest prawidłowy, jak pokazano na rysunku poniżej.
Knee bearing