MenuMenu

NOVAB 2000

NoVAB 2000 – Nooteboom Vehicle Axle Load Calculation Program – Program do Kalkulacji Obciążeń Na Osie
Program na komputery PC do obliczania optymalnego położenia ładunku aby uniknąć przeciążenia.

W NoVAB 2000 wiele ładunków może być umieszczonych na naczepie. Ładunek może być ułożony jeden za drugim, obok siebie albo w stosie. Pozycja ładunku jest do dowolengo wyboru, na przykład na łabędziej szyi albo wózku osiowym. Oczywiście ładunki mają różne wymiary i masy. Jeśli na naczepie ułożony jest pojedycznczy ładunek, NoVAB wybierze dla niego najlepszą pozycję na pokładzie. Kiedy ułożonych jest wiele ładunków, sami Państwo decydujecie gdzie jest dla nich optymalna pozycja. Wpływ tych operacji na indywidualne obciążenie osi jak i masę całkowitą zestawu będzie automatycznie przeliczany przez NoVAB 2000. Jeśli jeden lub więcej ładunków zostanie przesuniętych, wartości nacisków na osie również odpowiednio się zmienią.

Poprawki i uaktualnienia

Rozwiń