MenuMenu

Wyrównywanie połączenia bez użycia sterowania ręcznego?

Jedź ciągnikiem prosto w tempie spacerowym i skręcaj do lewej lub prawej do momentu, w którym osie naczepy przemieszczą się do położenia środkowego.

Sprawdź czy oznaczenia na ramieniu sterującym lub układzie osi są wyrównane w stosunku do siebie.

Kiedy osie naczepy są idealnie wyrównane, możesz się zatrzymać i otworzyć 4 zawory w skrzynce sterowniczej.

Teraz jedź ciągnikiem przed naczepą, osie pozostaną w wyśrodkowanej pozycji.

Gdy ciągnik znajduje się prosto przed naczepą, możesz z powrotem zmienić pozycję 4 zaworów w skrzynce sterowniczej na pozycję jazdy.

Połączenie jest teraz wyrównane.

1.2

1: zawory pozycji zamknięte (pozycja jazdy)

2: zawory pozycji otwarte (wyrównywanie)