MenuMenu

Wytrzymałe i lekkie naczepy semi-niskopodwoziowa

August 2017

Program naczep semi-niskopodwoziowych SMART

Program naczep semi-niskopodwoziowych SMART firmy Nooteboom oferuje dwa różne typy:
Naczepy z osiami samoskrętnymi typu OSDS oraz naczepy  typu MCOS z hydraulicznym sterowaniem osi.

Wszystkie wersje są dostępne z 3 lub 4 osie i stałym lub rozciągliwej podłogi ładunkowej. Ponieważ te naczepy są również wykorzystywane do przewozów bez zezwoleń, bardzo ważna jest ich niska masa własna. Dzięki efektywnej metodzie produkcyjnej cena zakupu naczep semi-niskopodwoziowych z programu SMART jest rozsądna.
Zaletą jest budowa
Gdy opracowano program SMART, istotnym celem było niska masa własna, co nie jest łatwe. Przede wszystkim naczepa musi być wielofunkcyjna i przewozić różnego rodzaju ładunki. Podczas przewożenia pojazdów gąsienicowych cała masa opiera się na bokach, a ciężar całkowity jest często skoncentrowany na zaledwie kilku metrach powierzchni ładunkowej. Po drugie, naczepa musi mieć dużą ładowność. Na przykład: OSDS-58-04 jest samoskrętną naczepą 4-osiową, idealną do transportu maszyn budowlanych. Masa własna wersji bazowej wynosi 9,1 tony. Bez zezwoleń specjalnych ta naczepa może przewozić w Niemczech ładunki o masie około 23,5 tony. Z zezwoleniem ładowność jest ponad dwukrotnie większa: 48 ton! Nooteboom wykorzystał zaawansowane metody obliczeniowe, aby upewni się, że naczepy z serii SMART są silne, ale lekkie.

Typ Osie DMC Skręt Rozciągana Deadweight
OSDS-41-03 3 41T 1 oś samoskrętna nie 7.5T
OSDS-48-03 3 48T 1 oś samoskrętna nie 8.0T
OSDS-48-03V 3 48T 1 oś samoskrętna yes 8.5T
OSDS-58-04 4 58T 2 osie samoskrętne nie 9.1T
OSDS-58-04V 4 58T 2 osie samoskrętne tak 9.6T
MCOS-41-03 3 41T 2 lub 3 osie hydrauliczne nie 8.6T
MCOS-48-03 3 48T 2 lub 3 osie hydrauliczne nie 9.0T
MCOS-48-03V 3 48T 3 osie hydrauliczne tak 9.8T
MCOS-58-04 4 58T 3 lub 4 osie hydrauliczne nie 10.2T
MCOS-58-04V 4 58T 4 lub 4 osie hydrauliczne tak 11.2T

Wagi w tabeli są masami podstawowej wersji bez dodatkowych ramp najazdowych.

Lekkie, ale mocne: to wynik przemyślanej inżynierii

Zapytanie ofertowe

Proszę  zapoznać się z naszą ofertą naczep na stocku.