MenuMenu

Nooteboom wygrywa ważny proces patentowy dotyczący naczep zagłębionych z osiami Pendel-X i głęboką muldą koparkową

November 2016

Od pierwszej naczepy z niezależnymi osiami odchylanymi na boki aż do MANOOVR: długa lista innowacji Nooteboom wciąż rośnie. Równie konsekwentnie rośnie potrzeba ochrony naszych wyjątkowych rozwiązań. Uzyskanie patentu jest ważnym czynnikiem w procesie ochrony własności intelektualnej, a naszym klientom gwarantuje najwyższą jakość.

Trochę ponad 10 lat: tyle lat trwało sądowe procedowanie na temat naczepy zagłębionej Euro Pendel-X z muldą koparkową opracowanej przez Nooteboom. Wcześniej w bieżącym roku Europejski Urząd Patentowy ostatecznie zdecydował na korzyść Nooteboom: połączenie muldy koparkowej oraz osi Pendel jest unikatowe, a Nooteboom jest jedyną firmą w Europie, która ma prawo wprowadzać taki produkt na rynek.

Dyrektor Toon de Smit: “Patenty to istotny składnik programu innowacji Nooteboom”

Prawdziwe przyspieszenie

“To zakończyło długi okres niepewności” mówi Dyrektor Toon de Smit, który jest w Nooteboom również odpowiedzialny za aplikacje patentów. „W momencie składania aplikacji o patent w 2005 roku poddawano go w wątpliwość: naczepa zagłębiona z muldą międzyosiową nie była odbierana jako produkt unikatowy, i wedle naszej konkurencji nie mogliśmy wnioskować o patent. Faktycznie, koncepcje muldy międzyosiowej oraz zawieszenia zbudowanego na osiach Pendel już istniały. Ale to właśnie połączenie tych dwóch cech było unikatowe i nie spotkane wcześniej – co jednoznacznie stwierdziła Rada Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego w swoim werdykcie. Jest to dla nas prawdziwym przyspieszeniem i dowodzi, że zdecydowanie ustanawiamy trendy jeśli chodzi o innowacyjność”.

Encouraging innovation

Rozwiń