MenuMenu

Nooteboom awansuje na 66. miejsce na liście 100 najlepszych producentów w Holandii

December 2020
June 2021 - Taylor - EURO-128-34(ICP)+sprout

Lista 100 najlepszych producentów w Holandii jest tworzona corocznie przez MT / Sprout we współpracy z CFI Netherlands. Obejmuje ona przedsiębiorstwa produkcyjne z holenderską spółką macierzystą, które wytwarzają i dostarczają produkty innym firmom (B2B) i bezpośrednio konsumentom (B2C). W czwartek 3 grudnia ogłoszono listę TOP 100, na której Nooteboom (obrót 113 mln euro) awansował aż o 17 miejsc na 66 miejsce. To sprawia, że ​​Nooteboom jest jedną z najlepszych i odnoszących największe sukcesy firm produkcyjnych w Holandii, które tworzą kręgosłup holenderskiego przemysłu.

Do sporządzenia listy CFI Netherlands wybrał 300 największych firm produkcyjnych z sektora MŚP o obrotach do 500 mln euro. Firmy te oceniane są na podstawie 4 czynników: obrotów, wzrostu obrotów, EBIT i ROIC. Firmy z pierwszej setki w roku 2020 osiągnęły łącznie obroty w wysokości 13,7 mld euro. Jest to wzrost o prawie 600 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Edycja 2020 oparta jest na danych zarejestrowanych w 2019 roku.

Podziel się tą stroną: