MenuMenu

Gdzie zlokalizowane są bezpieczniki dla operowania rampami?

Odkręć 4 białe plastikowe wkręty i zdejmij pokrywę skrzynki sterowania. UWAGA: Są 2 różne obwody na płytce sterowniczej (patrz: zdjęcia powyżej)

Ramp control box

Odkręć 4 białe plastikowe wkręty i zdejmij pokrywę skrzynki sterowania. UWAGA: Są 2 różne obwody na płytce sterowniczej (patrz: zdjęcia powyżej)

Ramp control box open
Ramp control box open

UWAGA: Są 2 różne obwody na płytce sterowniczej (patrz: zdjęcia powyżej).

5-amperowy bezpiecznik jest umiejscowiony w dolnym, prawym rogu po prawej stronie pośrodku skrzynki.