MenuMenu

Hoe stel ik de rijhoogte in van mijn lucht geveerde oplegger/aanhangwagen?

Het heffen en zakken van de laadvloer is alleen bedoeld voor speciale situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • de doorgang onder een laag viaduct.
  • het op- en afrijden van een veerpont.
  • het laden van een specifieke lading.

In deze gevallen kan de rijhoogte worden verlaagd of verhoogd.

let op

Waarschuwing!
Bij het heffen en zakken mag alleen de bestuurder zich in de buurt van de voertuigcombinatie bevinden.

let op

Waarschuwing!
Pas op dat geen lichaamsdelen beklemd raken.

!

Let op!
Met de laadvloer in verlaagde positie is de maximum snelheid beperkt tot 10 km/uur.

!

Let op!
Wanneer de laadvloer in verlaagde positie staat, is er geen ascompensatie en zijn geen verticale asbewegingen mogelijk. Het rijden in deze posities moet zoveel mogelijk worden vermeden!

!

Let op!
Voor het wijzigen van de hoogte van de laadvloer moet worden gecontroleerd of er voldoende luchtdruk in het luchtreservoir aanwezig is.
Opmerking!
Om de laadvloer in een tussenpositie te stoppen, kan de hendel in stand 4 worden gedraaid, zie Figuur 7‑3.
  1. Plaats de voertuigcombinatie op een vlakke ondergrond.
  2. Zorg voor voldoende luchtdruk in het luchtreservoir.
  3. Draai de hendel van de rijstand (3) naar de stand zakken (5). De laadvloer gaat nu omlaag.
  4. Als de laadvloer de gewenste hoogte heeft bereikt, dan moet de hendel van stand zakken (5) naar stand stoppen (4) worden gedraaid. De ingestelde hoogte wordt ‘vastgehouden’.
  5. Neem het obstakel.
  6. Plaats de voertuigcombinatie op een vlakke ondergrond.
  7. Draai de hendel van de stand stoppen (4) naar de rijstand (3). De laadvloer gaat nu omhoog. De rijhoogte wordt automatisch weer op het juiste rijniveau gebracht.