MenuMenu

Nooteboom 2-as EURO-PX behoudt 12 ton in Duitsland

September 2016

Tot 6 ton meer laadvermogen in Duitsland

Een van de belangrijke voordelen van pendelassen is dat zij het gewicht van de lading beter over het wegdek verdelen dan doorgaande- of gedeelde assen met onafhankelijke wielophanging. De maximaal toegestane aslast voor pendelassen is daarom in verschillende Europese landen hoger. Op dit moment krijgen uitsluitend de 2-assige pendelas diepladers, zoals de Nooteboom Euro-PX, in Duitsland 12 ton per as met ontheffing. Alle andere 2-assige diepladers met doorgaande- of gedeelde assen blijven beperkt tot 10 ton per as.

2-as-euro-px

Veranderingen in Duitsland voor 2-assige opleggers met pendelassen

Binnen de Duitse regelgeving bestaan twee verschillende soorten assen: doorgaande- en gedeelde assen. De pendelassen maar ook assen met onafhankelijke wielophanging worden gerekend tot de gedeelde assen. Het Ministerie van Verkeer heeft begin dit jaar besloten om bij een 2-assige oplegger geen ontheffing voor 12 ton per as meer te verstrekken. Alleen als de oplegger is voorzien van pendelassen wordt een ontheffing voor 12 ton verleend.

De BSK (Bundesfachgruppe Schwertransport und Kranarbeiten) heeft bij het Ministerie voor Verkeer ervoor gepleit om de 2-assige diepladers met onafhankelijke vering gelijk te trekken met pendelassen, zoals dit nu ook geldt bij opleggers met meer dan 3 assen. Naar aanleiding van dit verzoek door de BSK zijn door het Ministerie van Verkeer van Baden-Württemberg twee belangrijke beslissingen genomen. In het eerste besluit is vastgelegd, dat de BASt (Bunsdesanstalt für Straβenwesen) een opdracht krijgt om het verschil tussen de wegbelasting bij gebruik van gedeelde assen met onafhankelijke wielophanging te vergelijken met pendelassen. In het andere besluit ligt vast, dat – in afwachting van de resultaten van het onderzoek – voor heel Duitsland de 2-assige opleggers met pendelassen een ontheffing van 12 ton per as krijgen en 2-assige diepladers met onafhankelijke vering slechts 10 ton per as krijgen.

Pendelassen in Nederland

Ook de Nederlandse regelgeving kent twee soorten assen: doorgaande- en pendelassen. Alle vormen van onafhankelijke vering worden op dit moment gezien als doorgaande assen. Ondanks meerdere verzoeken tot verhoging van de aslast wordt aan onafhankelijke vering bij een langlopende 100-ton ontheffing niet meer dan 10 ton per as toegekend. Pendelassen hebben in dezelfde ontheffingsregeling een maximaal draagvermogen van 12 ton per as. Voor 2-assige diepladers met onafhankelijke vering is het verschil nog groter, omdat in combinatie met een 3-assige trekker het totaalgewicht onder de 50 ton blijft. En daarmee dus niet in aanmerking komt voor een ontheffing voor het gewicht. Het resultaat: 9 ton per as voor een 2-assige oplegger met onafhankelijke wielophanging en 12 ton voor een oplegger met pendelassen.  In de praktijk betekent dit dat de 2-assige dieplader met pendelassen, zoals de Nooteboom EURO-PX, 6 ton meer laadvermogen heeft dan eenzelfde dieplader met onafhankelijke vering zoals SL, Panther, MPA en Twinaxle-2.

Frankrijk: In Cat 3 meer laadvermogen op de pendelas

Lees verder