MenuMenu

Algemeen

Kijk op de Nooteboom site, www.nooteboom.com
Ga naar “Support” dan klik op “Nooddienst” en dan volgt ondere tekst.

Voor calamiteiten heeft Nooteboom een speciaal noodnummer.

+31 24 6488888

  • 24/7

Bij ons hoofdkantoor in Wijchen staan 3 volledig ingerichte Nooteboom servicebussen klaar om uit te rukken. Voor serviceondersteuning of calamiteiten, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in geheel Europa.
Ons netwerk van Nooteboom Service Centers zorgt voor snelle en adequate hulp in heel Europa.

Gebruik je basisschema van je trailer als back up.
Ga je nu b.v. werklampen toevoegen gebruik dan de juiste schema

Zie het handboek dat is meegeleverd bij het voertuig.

Voor meer informatie email  service@nooteboom.com

Deze instructievideo geeft in grote lijnen de stappen weer die nodig zijn bij het wisselen van een binnenwiel van een pendel-as.
Wij raden u aan om het hoofdstuk “Binnenwiel wisselen”van de bedieningshandleiding aandachtig door te lezenvoordat u het binnenwiel gaat verwisselen.