MenuMenu

Bezoek TLN deelmarkt Exceptioneel Vervoer

June 2016

Het bestuur van de deelmarkt Exceptioneel Vervoer van TLN organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst. De druk bezochte bijeenkomsten hebben altijd een officieel deel met sprekers over belangrijke veranderingen in de wereld van het exceptioneel transport. Veel vervoerders komen ook om tijdens het informele gedeelte na de vergadering bij te praten met collega’s.

Waarom de TLN deelmarkt Exceptioneel Vervoer?

Voor het speciaal vervoer zijn veel meer regels van toepassing dan voor regulier huiftransport. Het bestuur van de deelmarkt, geholpen door de secretaris Amro Smit, overlegt met verschillende overheidsinstanties over de afgifte van ontheffingen. In de afgelopen jaren is mede dankzij de deelmarkt Exceptioneel Transport veel verbeterd op het gebied van het verlenen van ontheffingen.
Andere voor de deelmarkt belangrijke onderwerpen zijn: harmonisatie van rijtijden, begeleiding en langlopende ontheffingen, voorschriften voor transportbegeleiders en afgifte van ontheffingen in het buitenland. Binnen het bestuur zijn verder werkgroepen actief op het gebied van opleidingen, imago en vervoersvoorwaarden.

Voorjaarsbijeenkomst 2016 bij Nooteboom in Wijchen.

Lees verder