MenuMenu

Nooteboom investeert in nieuwste LUTEC-systeem voor effectieve rookafzuiging

December 2019

Binnen de productielocatie van Nooteboom in Wijchen wordt veel laswerk verricht, zowel handmatig als door middel van robotinstallaties. Logisch dus dat er overlast is door vervuilende lasrook. Ook een oude gasgestookte verwarmingsinstallatie leverde verontreinigde dampen op. Geen optimale werksituatie voor de productiemedewerkers.

Verdringingsventilatie; de basis van het LUTEC systeem

Het oude ventilatiesysteem in de productieruimte was gebaseerd op het proces van natuurlijke ventilatie. Hierbij wordt frisse buitenlucht de ruimte ingevoerd en vervuilde lucht uit de productiehal naar buiten afgevoerd. Met name in de winterperiode betekende dit dat de toegevoerde (koude) buitenlucht continu opgewarmd diende te worden. Gevolg: een aanzienlijk energieverbruik en dus een hoge rekening.

Nooteboom Lutec ventilation

LUTEC, binnen de trailerbouw een zeer bekende leverancier van een prettig en duurzaam werkklimaat, mocht ook voor Nooteboom haar expertise aanwenden. Na inventarisatie van de wensen en onderzoek van de locatie, werd het LUTEC systeem geïmplementeerd. Dit systeem bevat alle facetten die nodig zijn om een schoon en gezond werkklimaat te realiseren. Het LUTEC systeem werkt middels verdringingsventilatie. Uitgekiende luchtstromingen voeren de lasdampen effectief af. Daarbij vindt luchtfiltering plaats met een zeer hoge efficiency, tot wel 99,95%. En tot slot wordt de gefilterde lucht ook nog eens geklimatiseerd. In de winter wordt de lucht verwarmd en in de zomer gekoeld door middel van een energiezuinige adiabatische koeling. Voor een optimaal gebruiksgemak wordt alles centraal vanuit één systeem met één besturing aangestuurd en geregeld.

Een prettig werkklimaat en lage energierekening

Bij de eindoplevering van de luchtbehandelingsinstallatie werd, uiteraard, een luchtkwaliteitsmeting uitgevoerd. Daaruit bleek dat de concentratie vervuilde stoffen ruim onder de maximaal toelaatbare normen lag. Een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de resultaten van eerdere metingen uitgevoerd door Nooteboom. Het bedrijf is dan ook zeer content met deze uitkomsten. De gedane investeringen brachten een enorme verbetering van de luchtkwaliteit in de productiehal. Dat daarbij ook nog eens aanzienlijk op de gasrekening bespaard wordt, is natuurlijk mooi meegenomen.

Nooteboom Lutec ventilation

Deel dit bericht: