MenuMenu

Correctie op berichtgeving gebruik patent Nooteboom door Faymonville

October 2017

Onlangs is in verschillende publicaties onjuist gemeld dat Nooteboom de enige partij is die op grond van haar patent tot 2025 trailers met de combinatie van een diepe gieksleuf en pendelassen mag produceren en op de markt mag brengen.

Na de uitspraak van het Europees Octrooi Bureau in 2016, waarbij het patent aan Nooteboom is verleend, heeft Nooteboom met de firma Faymonville constructief overleg gevoerd over het gebruik van het betreffende patent door Faymonville. Dit heeft voor beide partijen geleid tot een bevredigende oplossing waarbij Faymonville het recht heeft gekregen om trailers te produceren en op de markt te brengen waarin de combinatie van een diepe gieksleuf én pendelassen voorkomt. Hiervoor heeft Faymonville aan Nooteboom een passende vergoeding betaald.

Deze uitkomst past in de visie van zowel Nooteboom als Faymonville inzake het belang en de toepassing van patenten. Beide bedrijven investeren ieder aanzienlijk in innovatie en delen het standpunt dat patenten belangrijk zijn om te kunnen blijven investeren in vernieuwing. Daarom staat Nooteboom open om ook anderen toegang te geven tot haar gepatenteerde techniek. Dit brengt tevens de transportsector als geheel verder.
Nooteboom en Faymonville betreuren de beeldvorming die is ontstaan na de recente onjuiste berichtgeving in verschillende media. Nooteboom hecht eraan te laten weten dat ook Faymonville gerechtigd is trailers te produceren en op de markt te brengen waarin de combinatie diepe gieksleuf en pendelassen voorkomen.